خوشا بحال گياهان که عاشق نورند

و دست منبسط نور روی شانه آنهاست ...

                                               و خوشا بحال تو که عاشقت هستم...

متشکرم از حقير که آدرس وبلاگم را هنوز در خاطر دارد متشکرم از شما اگر که سر می زنيد و خطی ننوشتم و حتی از شما که مثل من کمتر به وبلاگهای دوستانتان سر ميزنيد اما دلتان لک زده برای نوشته هايشان و متشکرم از نور که عاشقم کرد ...

 

طاعاتتان قبول حق ...