بازآ بازآ هر آنچه هستی بازآ

گر کافر و گر تو بت پرستی بازآ

این درگه ما درگه نومیدی نیست

صدبار اگر توبه شکستی باز آ

 

سلام سلام و سلام

خوشحالم که ماه مبارک رمضان اومده.خیلی این ماه رو دوست دارم و از اینکه امسال بیشتر از هر زمان دیگه قدرشو می دونم خوشحالم.امیدوارم همه بتونیم از این لحظات مبارک استفاده کنیم.خوب استفاده کنیم.موفق باشید و با ایمان.روزه و نمازتونم قبول.*راستی منم دعا کنید.*