برای دوست ناشناس و عصبانی!!

شما هر کس هستی.من از شما آدرسی ندارم برای من mail بزنيد کارتون دارم.

متشکرم.

دوستای خوبم تنها کسی که بايد ازش ترسيد و همزمان بيشتر از هرکس ديگه ای بهش اميدوار بود خداست.خودش ميدونه با بنده هاش چطور رفتار کنه و به هر کس همونی رو ميده که لايقشه.موفق و شاد باشيد.