سلام دوستای خوبم.بازم از پائولو کوئيلو براتون می نويسم.اين روزا خيلی وقت ندارم بنويسم و هميشه قبل تولدم گيج می زنم حسابی.دوستتون دارم و موفق باشيد.

تنها خواسته خدا از ما ،داشتن توانایی تصمیم گیری است. و این قدرت تصمیم گیری است که ما را به نوع بشر نزدیک تر ،و همه چیز را برای ما دلپذیر می کند.قدرت تصمیم گیری است که ما را قادر می کند به افسانه شحصی مان برسیم.قدرت تصمیم گیری است که اجازه می دهد نگاره ها و پدیده های غیر منتظره را درک کنیم.از نگاه رزم آور نور،نبرد نیک و نبرد بد وجود ندارد؛هر چیز فقط یک نبرد است و او شرافتمندانه این نبرد را می پذیرد.شما باید بدانید کی پیش بروید و کی صبر کنید.و صبور باشید،اما فلج نشوید،چه بر اثر شکست ها و چه موفقیتهایتان.یک روز شخصی از مهاتما گاندی پرسید مهم ترین کیفیت روحانی چیست؟ او پاسخ داد:«شهامت».شهامت به معنای نترسیدن نیست.شهامت به معنی این است که به سمت جلو حرکت کنی ،حتی اگر می ترسی.ترس طبیعی است ولی هرگز بخاطر ترس فلج نشوید.                                                     

 

وقتی چیزی را بخواهی،سراسر کیهان برای رسیدن تو به آن چیز هم دست می شوند.