عید همه مبارک   سلام دوستان خوبم عيدتون مبارک

 

قبله اهل دل

 

ای پادشه خوبان جانم به فدای تو

پروانه بود عالم بر شمع ولای تو

 

ای یاور مظلومان ای همدم محرومان

شاهی و زگل باشد دیوار سرای تو

 

چون وصله زنی شاها بر جامه و کفش خود؟

ای خیل جهانداران محتاج و گدای تو!

 

آن شب که بخوابیدی در خوابگه هجرت

تاریخ شجاعت شد مبهوت وفای تو

 

چون بت شکنی کردی بر دوش رسول ا...

توحید به شکرانه زد بوسه به پای تو

 

یکسو همه خاک و خون میدان نبرد تو

یکسو همه وجد و شور محراب دعای تو

 

چون پشت نمی کردی هرگز به صف دشمن

بودت زرهی بی پشت ای جان به فدای تو

 

امروز به نخلستان چون کارگری ساده

فردا به خلافت بر ،شهباز همای تو

 

عمری که سکوت تو سرمایه وحدت بود

اسلام شکوفا شد از صبر و رضای تو

 

در ملک سخندانی سرکرده خوبانی

بگذشته زبام دهر آوای رسای تو

 

تو بارگه دادی در محکمه تاریخ

آیینه قسط و عدل ،دیوان قضای تو

 

از مور نمی گیری یک دانه جو،با جور

ای تخت سلیمانی چون باد برای تو

 

خاتم به گدا بخشی در حال رکوع خویش

ای بر تو ولایت را بخشیده خدای تو

 

بر قاتل خود گفتی شاید که ببخشایم

ای چشمه بخشایش حیران سخای تو

 

ای قبله اهل دل،ای خون حسین از تو

در گوش زمان باقیست همواره صدای تو

 

سروده استاد ارجمندم دکتر مصطفی حق جو