نقطه سر خط

 

نقطه ای گذاشتم در پایان.

اما آغاز شد

خط بعد..

 

جایی نوشتم ما نسل پایانیم اما آغاز حق ماست.به گمانم خداوند مرا در پایان نوشت،حسن ختام خلقت!

و من آغاز شدم در پایان.

خداوند رحمان در هر آغازی پایان و در هر پایانی آغازی نیکوتر قرارداد.( هذا من فضل ربی)