دريا دو نيمه شد

گل داد بذر سجده و دنيا دو نيمه شد

وقتی که فرق حضرت مولا دو نيمه شد

 

شمشير آب ديده به دريا نمی رسد

سحر عصا کجاست که دريا دو نيمه شد؟

 

در انتظار زائر تنها و خسته اش

قبر غريب حضرت زهرا (س) دو نيمه شد

 

پشت درختهای دو عالم خميده باد

وقتی تن تناور طوبی دو نيمه شد

 

انگار ذکر سجده مولا عوض شده...

«سبحان رب ...» «فزت ...» و «اعلی...» دو نيمه شد

 

شب زوزه می کشيد و دل تنگ عاشقان

با حکم اکثريت آراء دو نيمه شد

 

نيمی ميان و کوفه و نيمی که سالهاست

در امتداد غيبت کبری دو نيمه شد

 

خون بر خطوط کوفی محراب سجده کرد!

فرقی دونيمه ... وای نه ... دنيا دو نيمه شد!

 

شعر : نغمه مستشار نظامی