زندگی ما يه مزرعه کوچيکه که هر چی توش بکاريم همونو برداشت ميکنيم

نمی دونم شما سريال مزرعه کوچک رو ميديد يا نه من که خيلی کم ديدم و پشيمونم همون موقع هايی هم که ديدم بخاطر آهنگ آخرش بود اما از قسمت آخرش درسهای خوبی ياد گرفتم. زندگی با عشق خيلی ساده است خيلی دوست داشتنيه همون چيزی که آرزوش رو هميشه داشتم يه مزرعه کوچيک و يه عشق بزرگ...

می شه سفر کرد عاشقانه و پای پياده...                    // لياقت ميخواد...

دل بايد بزرگ شه ...

اميدوارم همسفر واقعی تون رو  پيدا کنيد...