برای ثبت در تاريخ می نويسم:

نام من امروز متولد شد...

 

تولدت مبارک نام معصوم من...

/ 1 نظر / 11 بازدید
حقير

سلام.از طرف من هم به نام معصوم و مهربانت تبريک بگو.