چرا؟

 

 

 

 

 

 

 

 

.

/ 2 نظر / 13 بازدید
حقير

چرا عشق نه؟چرا محبت نه ؟چرا سادگي نه؟چرا صداقت نه؟چرا يكرنگي نه؟چرا بينايي نه؟چرا زيبايي نه؟.../چرا دروغ؟چرا كينه؟چرا ظلم ؟ چرا نفرت؟چرا چرا چرا.../ذهنم پر است از چراهايي اينچنين و ميدانم ذهن تو نيز./وتمام اين چراها را چرايي است در فراتر و آن :...../اطرافمان پر شده از تيرگيها و ما در خطريم.بايد مراقب باشيم.و بدانيم همه چيز با خدا ممكن است ./موفق باشي و پيروز

kaveh

سلام. خيلی قشنگ نوشتی. اولش با اوج شروع شد.آخرشم خيلی نرم تموم شد. خيلی قشنگ بود.راستس ميدونی که من چقد با اسم کابوس دوستم؟! آی دی قيليم.وبلاگ الانم.باهاش دوستم .اگه ميخوای سفارشتو بکنم