کابوس<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

چرا انقدر سرده  پنجره باز مونده باید ببندمش دستامو به طرف پنجره دراز می کنم... دستام کو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

باید همین دور و ورا باشه آها این جاس ...

نه این که لوله جاروبرقیه پس کوش کجا گذاشتمش؟؟؟؟؟ همین جا بود ها

بیرون پنجره چه می کنه نگاه کن انگشتام چطوری باز مونده ودستام منتظره!!! اونم تو این هوای سرد... ای بابا باید ورش دارم   اَ من که دست ندارم .. . چی کار کنم!!!!!!!!

باید برم بیرون هوا سرده اما دستامو می خوام باید برش دارم این طوری نمیشه...

دستهایم را می کارم ،سبز خواهد شد می دانم!!! ای بابا این جا چه تاریکه دستام کو؟؟؟

انتسانیغعثخقهع صثخب نسیتب098ع خهع593ع بوم!!!

تو این تاریکی زمین خوردنم کم بود.این سنگ لعنتی این جا چه می کنه؟!!!!

دست در دست هم یعنی پیوند دو جان  دست در دست هم یعنی پیمان دو عشق!!

همیشه به این شعر اعتراض داشتم هی می خوام بگم آقای مشیری دوعشق نداریم که عشق فقط یکیه فقط یکی !!!یادم باشه یه نامه براش بنویسم .ای بابا اول باید دستامو پیدا کنم...

آها ایناهاش ببین چه خشک شده این چیه کنارش یه دست دیگه ؟!!! آها پس به طرف این دسته دراز شده!! نگاه کن چطوری بهم نگاه می کنن...

نه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه

دستم حرکت می کنه اون یکی دست هم!!!! بهم رسیدن نه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه

هر دو سنگ شدن که ..................... من دستمو می خوام لازمش دارم می خوام شعر بنویسم

دستهایت را به من بسپار تا خم نشویم .... دستام خم شده اَ ااااااااااااااااااااااا دستم کو ؟؟؟؟؟؟؟؟ اینم که شاخه خشک درخت بود پس دستای من کوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بذار فکر کنم آخرین بار کجا بود آها سر جاش یعنی فک می کردم اونجا جاشه توی دستای اون!!!

حالا کو حتما همون جا جا مونده ....اون که پیدا شه دستای منم اونجاس

تو این شب تاریک با این مه غلیظ چه کاری کردما خواستم یه پنجره ببندما ببین چه شد...!!

این جا کجاس چه گرم و روشنه؟؟؟؟ای بابا مثل اینکه بلاخره یکی این پنجره رو بست....

حتما کار خودشه حالا با دستای من کلی دست داره و می تونه هر کاری بکنه خوش بحالش من چی!!

می روی تا اوج از باده هر روزه دستانی که

هستی می بخشند به گل

نور می بارند به شب

می نویسند به سختی تن سنگ...

ای بابا نیست که دستاش خالیه ...

دستام کو؟دستامو چی کار کردی؟

نمی دونم یادم نیست!!!

حواست کجا بود آخه کجا گذاشتیش؟

نمی دونم اصلا تو کی هستی؟؟؟دست تو پیش من چه می کنه؟من خودم دنبال یه دست می گردم دستام خالیه... ببین!!!!!

دورغ نگو دستام پیش تو بود چی کارش کردی؟

دست تو؟پیش من؟دستی تو دست من نبوددددددد چی می گی منظورت چیه چرا مزاحم میشی من دارم می گردم از سر رام برو کنار...

آخه دنبال چی می گردی تو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

دنبال دست دست دست دست دست دست دست دست دست دست دست دست دست دست دست

هاهاها ها ها ها ها ها ها ها انقدر بگرد تا خسته شی دستای من این جاس توجیبم هاها ها ها ها ها ها ها ها ها...

 

دست هایت را بسپار به کار کوه را چون پر کاه از سر راهت بردار

 

****

الله اکبر الله اکبر ...

چه صدای دلنشینی آی خدایا شکر همش یه خواب بود یه کابوس!!!!!!!

اشهد ان محمد رسول الله

دستام خنکی آب رو حس می کنه و   وضو...  آب وضو روحمو تازه می کنه.

اشهد ان علی ولی الله

یا علی به امید خودت

.......

و دستانم بالا می روند

ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی آخره حسنه ...

 

و خالی می شوم

سبک سبک سبک ...

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید