اگر ...

آنوقت ...

می شود يک روز...

بايد لايق بود

تا...

/ 1 نظر / 11 بازدید
kaveh

خيلی وقتا ما فکر ميکنيم که بايد لياقت داشته باشيم که به اون چيزی که ميخوايم برسيم!ولی برا من حداقل اينجوری بوده که خودمو آماده ميکردم برا اون چيز دريغ از اين که اون چيز يا اون کس اصلا لياقت منو احساس منو داره يا نه!؟خيلی تجربه ها کردم در اين مورد و فکر ميکنم تو شناختن اين که کی لياقت داره و کی نداره استاد شدم!