کاشت٬ داشت٬ برداشت.

دهمين روز سومين ماه بهار

      به کشت گاه دلت

                  کاشتمی شوم

ميان سکوتهای ممتد تو

                  داشت می شوم

به روز حادثه ناگاه

                   برداشت می شوم

... اين شعر نا تمام است٬ مثل تو٬ مثل من ٬مثل م ا 

سرگذشت من بود در دل تو

و سرگذشت تو در دل من!! روزی که می سرودم قطعی بود و اکنون هم٬ اما ناتمام می گذارمش تا...

.

.

.

.

.

سطرهای خالی را برای تو نوشتم فقط برای تو ميدانم که می خوانی...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...

 

 

/ 3 نظر / 7 بازدید
خرس

سلام... زيبا بود شعرت رو که ديده بودم و باز هم لذت بردم....خوشک اومد و بازم لذت بردم..///

خرس

باقی بقايت..// خرس اون فينقيلی خوبه؟ بگو خبر از کارش برسونه بی وفا!!!

خرس

اولا يه غلط املايی داشتم !!! خوشم اومد بود به گيرنده‌هاتون دست نزنين!!!! و اينکه.... خوب نقطه هايی که جای حرفای نگفتنی رو ميگيرن حرفايی که شايد تو ذاتشون گفته شدن نيست مثل زيبايی که نبايد لمس بشه اگه دست بخوره زيبا نميمونه