نداشتن

      خواستن

                داشتن

                          از دست دادن!!!!02.gif

 

نداشتن

         خواستن

                  داشتن

                        نگاه داشتن

                                    داشتن

                                           داشتن...07.gif

/ 1 نظر / 10 بازدید
خرس

سلام خوبی بانوی نوشته های زيبا؟... مثل هميشه زيا بود و به فکر ميانداخت.. با ای دی جديد در خدمتم../ باقی بقايت