ترس

هر گاه که از آینده می ترسم

به خاطرات گذشته ام پناه می برم

و عجیب که

چه امن است، این

پناه گاه پوشالی...

/ 3 نظر / 18 بازدید
بماند....

واسم ديره پشيمون شم چه خوبه با تو شب گردي....واست زوده بفهمي که چه کاري با خودت

هادی(...)

معرکه ای